Kwaliteit en visie

Bij ons vindt u een perfect op elkaar ingespeeld, gemotiveerd team, waar de tandheelkunde in volle omvang wordt uitgeoefend. Gekwalificeerd personeel beschikt over de modernste apparatuur en hanteert de nieuwste technieken om u van de beste zorg te voorzien. Op tandheelkundig gebied zijn er continue vorderingen en nieuwe ontwikkelingen. Deze volgen wij op de voet. Bij- en nascholing vinden wij erg belangrijk. Zo bieden wij u hoge kwaliteit op alle deelgebieden.

Bij Tandartspraktijk de Waard staat uw mondgezondheid voorop! Preventieve mondzorg en een goede zelfzorg voorkomen onnodige behandeling en kosten en daarin willen we u graag bijstaan.
Vanaf het intake-gespek staat  u, de patiënt, als mens centraal. Wij nemen u serieus en verwachten van u hetzelfde. Met een goed en probleemloos gebit is dat meestal vrij eenvoudig. Bij patienten die meer zorg nodig hebben, zetten wij alles in en verwachten dat ook van u. Kortom, wij leveren tandheelkundige zorg op een hoog niveau maar hebben ook uw inzet daarbij nodig.

Wij houden rekening met angstgevoelens en we zorgen ervoor dat het verblijf in onze praktijk zo prettig mogelijk verloopt.