Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van de ANT of de Knmt, afhankelijk van de persoon die u behandeld heeft.

Klachtencommissie ANT

Tel. 020 2374750

email: kc@ant-tandartsen.nl of klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

of

Knmt: Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

0900 20 25 012 (0,90 euro per gesprek)